Skip to product information
1 of 1

BULKschools

Gaelsaol San Idirbhliain

Gaelsaol San Idirbhliain

Regular price €18,99 EUR
Regular price Sale price €18,99 EUR
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Díríonn Gaelsaol san Idirbhliain ar scileanna cuimsitheacha teanga a fhorbairt sna daltaí ar bhealach nua-aoiseach, gníomhach, taitneamhach a chothóidh dúil is misneach iontu an Ghaeilge a úsáid.

Béim Nua ar Labhairt na Gaeilge: deiseanna cainte fite fuaite tríd an leabhar maraon le boscaí foclóra, cluichí is rólghlacadh a thugann cabhair is spreagadh do dhaltaí an teanga a labhairt.

Ceachtanna Cluastuisceana bunaithe ar Thaithí Oibre, Obair Dheonach agus Dhúshlán Gaisce idir eile.

Léamhthuiscintí Nua-Scríofa bunaithe ar ábhair spéise dhéagóirí agus ábhar na hIdirbhliana le ceachtanna foclóra is gramadaí ceangailte leo.

Scríobh na Teanga: tuíteanna, téacsanna, ríomhphoist, scéalta, dánta.

Blúiríní de Stair na Gaeilge fite fuaite go nádúrtha tríd an leabhar.

Bun-Riachtanais Ghramadaí: Aimsirí na mBriathra, Réamhfhocail, An Chopail Is, An tAlt, Aidiachtaí, Inscne Ainmfhocal agus An Síneadh Fada.

Sraitheanna Pictiúr chun daltaí a chur ag caint is ag cumadh.

Prós, Filíocht, is Scannán

Tionscnaimh is Taighde bunaithe ar chultúr is stair na Gaeilge agus an Ghaeilge i saol an lae inniu.

Gníomhartha Nua-Aoiseacha: dréimirí focal, tx caint, puzail agus liricí RAP idir eile, chun spraoi a bhaint as an teanga ar bhealach nua-aimseartha.

Tagairtí d’Acmhainní agus d’Imeachtaí ar Líne

Leathanach Féin-Scrúdaithe ag deireadh gach caibidle.

Moltaí do Sheachtain na Gaeilge

Materials

Shipping & Returns

Dimensions

Care Instructions

View full details