Skip to product information
1 of 1

BULKschools

An Domhan Inniu (5&7)

An Domhan Inniu (5&7)

Regular price €20,95 EUR
Regular price Sale price €20,95 EUR
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

A comprehensive textbook for Leaving Certificate Geography which has been translated into Gaeilge. Suitable for both Higher and Ordinary Level, this textbook covers Elective 5 and Option 7 of the Leaving Certificate course.

  • Is é atá sa leabhar seo, leaganacha Gaeilge de Thoghaonad 5 (Leabhar 3) agus Roghaonad 7 (Leabhar 2) de Today's World a raibh an-ráchairt orthu
  • Clúdaíonn An Domhan Inniu 1, i dteannta An Domhan Inniu 2 NÓ An Domhan Inniu 3, riachtanais an tsiollabais, idir Ardleibhéal agus Ghnáthleibhéal
  • Baintear úsáid as teanga shimplí, shoiléir atá éasca le tuiscint
  • Tugtar míniú ar fhocail chasta ag deireadh gach aonaid
  • Tá an leabhar leagtha amach ar bhealach soiléir agus tá sé lán le grianghraif, le cairteacha, le léaráidí, le híomhánna satailíte agus le léarscáileanna de chuid na Suirbhéireachta Ordanáis
  • Leagtar béim sa téacs ar naisc
  • Tá leanúnachas ann idir na suíomhanna agus na réigiúin atá sa leabhar An Domhan Inniu 1
  • Tugann cás-staidéir agus staitisticí nua atá cothrom le dáta léargas ar athruithe sa gheilleagar agus sa tsochaí, e.g. daonáireamh na hÉireann 2011, an ghéarcheim bhia in oirthear na hAfraice agus dífhoraoisiú sa Bhrasaíl
  • Cuirtear ceisteanna Ardteistiméireachta ag deireadh gach caibidle

Materials

Shipping & Returns

Dimensions

Care Instructions

View full details